Privatlivspolitik


Nedenstående oplysninger har til formål at oplyse dig om galleri Emma's behandling af dine personoplysninger.


Kontaktoplysninger for den dataansvarlige:


Galleri Emma
BAvnehøj Allé 5, St
2450 KøbenhavnHvilke personoplysninger indsamler Galleri Emma ?

Galleri Emma indsamler visse almindelige personoplysninger om dig, begrænset til navn, adresse og e-mail.
Der bliver ikke behandlet personfølsomme oplysninger.

Til hvilket formål behandler Galleri Emma dine personoplysninger?

GAlleri Emma behandler dine personoplysninger, når du køber produkter hos os.
Herudover anvender vi dine personoplysninger til markedsførings mæssige aktiviteter, hvor du får den bedst mulige information om www.galleriemma.com.

Hvor indsamler Galleri Emma dine personoplysninger fra?

Galleri Emma indsamler dine personoplysninger enten direkte fra dig selv eller ved køb gennem vores hjemmeside.

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?

Dine personoplysninger, der indsamles til brug for markedsførings mæssige aktiviteter, sker på grundlag af et samtykke fra dig, jf. markedsføringsloven § 10.

Dine personoplysninger indsamlet til brug for salg af produkter som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b).

De behandlede personoplysninger er nødvendige for, at Galleri Emma kan opfylde sine forpligtelser overfor dig, og såfremt du ikke ønsker at give dem, kan Galleri Emma ikke yde de ønskede services og køb.

Hvem videregiver Galleri Emma personoplysninger til?

Galleri Emma videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre du udtrykkeligt samtykker hertil.

Galleri Emma benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Galleri Emma. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Periode for opbevaring

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og GAlleri Emma sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Sikkerhed

GAlleri Emma  har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ret til indsigt og berigtigelse

Hos Galleri Emma har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du modtager personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.

Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Disse rettigheder har du efter persondataforordningen og henvendelse i forbindelse hermed kan sendes til Galleri emma.

Ret til at gøre indsigelse

I tilfælde af, at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsførings tiltag har du ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter Galleri emma ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsførings mæssige aktiviteter.

Samtykke
I tilfælde af, at GAlleri emma behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter Galleri emma ikke længere vil behandle dine personoplysninger.

Klage

Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk. Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk .